LUFC Logo
LUFC LabConsultants
Laboratorium & LIMS support door kennis en ervaring!
Laboratorium en LIMS Consultants
Laboratorium en LIMS Consultants

Laboratorium Software Selectie

Hoe selecteer ik het beste LIMS voor mijn laboratorium?

LUFC LabConsultants heeft de afgelopen jaren  tientallen grote en kleine laboratoria in diverse marktsegmenten ondersteund bij de selectie van de bij elk specifiek laboratorium best passende LIMS software en -leverancier combinatie. LUFC zet consultants in die veel ervaring hebben met alle onderdelen van een LIMS project, zoals voorbereiding, selectie en project management bij implementaties. Deze consultants hebben tijdens hun carrière tientallen LIMS projecten uitgevoerd bij laboratoria in bijna alle marktsegmenten. Hierbij hebben zij ervaring opgedaan van onschatbare waarde, die vervolgens kan worden ingezet bij uw project.
Een laboratorium selecteert gemiddeld een keer in de15 jaar een nieuw LIMS, waardoor het voor laboratorium medewerkers praktisch onmogelijk is om een vergelijkbaar ervaringsniveau te bereiken en "up-to-date" te blijven met de marktontwikkelingen.


LUFC ondersteunt uw laboratorium bij het uitvoeren van een software selectietraject waarbij de best passende oplossing wordt gekozen op basis van inhoud (functionaliteit, leverancier-ervaring, aanpak etc.) en niet op basis van commerciële beïnvloeding door de leveranciers.

 

Het LIMS selectietraject van LUFC LabConsultants bestaat uit de volgende onderdelen:

  • LabInfoScan & workflow analyse
  • URS & RFP opstellen
  • Software en leverancier selectie
  • Review offertes en contracten
  • Project supervisie en -support

Het startpunt van een selectie is het vaststellen van de gewenste workflow van uw laboratorium met bijbehorende automatisering- en informatiebehoefte.
De LabInfoScan kan worden ingezet om dit vast te stellen.
De volgende stap is het vastleggen van de eisen en wensen in een URS document. De inhoud van de URS geeft een goed beeld van de benodigde software, (QC-) LIMS, LES, ELN, SDMS of een combinatie daarvan => lijst potentiële leveranciers.
De daaropvolgende leverancier-selectie-fase is een meerstaps proces met: opstellen van selectiecriteria, uitsturen van RFI/RFP documenten, beoordeling van schriftelijke leverancier respons, opstellen van een of meerdere demonstratie scenario's (use-cases), beoordelen van leverancierpresentaties &  -demonstraties, begeleiden van keuze van het laboratorium voor de beste leveranciers/software,  referentiebezoeken en commerciële traject met review van offertes en contracten.

In onderstaande mindmap wordt het selectietraject schematisch weergegeven:

Mindmap van een  LUFC LabConsultants LIMS software selectie project
Mindmap van een  LUFC LabConsultants LIMS software selectie project

LUFC LabConsultants is volledig leveranciersonafhankelijk. Wij verkopen zelf geen software en voeren geen implementaties uit voor leveranciers. LUFC heeft geen enkele commercieel belang in een keuze voor een specifieke leverancier.  LUFC werkt uitsluitend in opdracht van het laboratorium en niet voor leveranciers.

Voor additionele informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact met ons opnemen.