Press for English KLik voor Nederlands
LUFC Logo
LUFC LabConsultants
LIMS Selectie Support & Training

LIMS Selectie Support & Training

Welke stappen zijn essentieel voor een succesvol

(LIMS-ELN-LES-SDMS...)

Software Selectie Project

Waarom software leveranciers bellen
en om een demo vragen NIET de eerste stap is!!

Essentiele ervaring om uw "LIMS" Selectie project succesvol te maken!

Criteria voor een succesvolle LIMS selectie:

 • De leverancier/software selectie is uitgevoerd volgens een bewezen meerstaps selectietraject. Schriftelijke en praktische leverancier-informatie en functionele software karakteristieken zijn beoordeeld volgens vooraf vastgelegde criteria. Leveranciers hebben hun software "live" gedemonstreerd op basis van vooraf opgestelde demonstratie-casus(sen) en beoordelingscriteria.
 • Tijdens het selectietraject lag de focus op gebruikers eisen en -wensen. Deelnemende leveranciers zijn op geen enkele wijze bevooroordeeld en de beslissing is niet beïnvloed door misplaatste commerciële- en marketing communicatie.
 • Deelnemende leveranciers zijn gekozen op basis van recente marktkennis en beschikbare software-functionaliteiten, leverancier-ervaring en implementatie service en support.
 • Het gekozen "LIMS" voldoet aan gebruikers-, technische- en leverancier eisen/wensen.
 • Het gekozen "LIMS" kan de "to-be" lab processen functioneel en effectief ondersteunen.
 • De gekozen leverancier is de beste fit voor het leveren van de benodigde implementatie services & support.
 • De finale offerte en bijbehorende contracten zijn duidelijk en inzichtelijk, bevatten geen verborgen kosten en passen binnen het beschikbare budget.
 • De implementatie scope, werkverdeling en doorlooptijden zijn duidelijk afgesproken en schriftelijk vastgelegd. Alle partijen kennen hun verantwoordelijkheden, het geheel is vastgelegd in effectieve contracten.

U heeft het volgende nodig:

 • "To-Be" laboratorium processen, die door het nieuwe "LIMS" moeten worden ondersteund.
 • URS, RFI/RFP: (non)functioneel, -technisch, -leverancier eisen en wensen.
 • Effectief/bewezen leverancier-selectie proces.
 • "LIMS" marktkennis teneinde geschikte "longlist" leveranciers te kiezen, gebaseerd op uw eisen/wensen
 • "LIMS" selectie ervaring om een selectieproces uit te kunnen voeren op basis van de juiste selectiecriteria en ongewenste commerciële/marketing beïnvloeding te kunnen minimaliseren.
 • Kennis van een groot aantal "LIMS" software systemen teneinde leverancier informatie en response, zowel schriftelijk als tijdens demo's, op waarde te kunnen schatten.
 • Ervaring in het beoordelen van leverancier-implementatie project aanpak en contracten teneinde een zo soepel mogelijke implementatie, zonder grote verrassingen, te faciliteren.

 Neem contact met ons op indien u onzeker bent over hoe verder!

Van papier naar digitaal

Waarom u onze Support and Training zou moeten kiezen om uw
Papierloos Laboratorium / LIMS Selectie Project succesvol te maken!

 • LIMS & Laboratorium Experts
 • LUFC experts hebben zowel uitgebreide laboratorium- en laboratorium informatie management (LIMS, LES, ELN, SDMS etc.) kennis en ervaring. Dit is essentieel om in staat te zijn uw kwaliteit- & laboratorium processen te kunnen vertalen in informatie management eisen/wensen en om het selectie en implementatie (alleen in opdracht van het lab) project goed te kunnen ondersteunen.

 • Leverancier-onafhankelijk
 • LUFC is 100% leverancier-onafhankelijk. Wij werken op geen enkele wijze voor leveranciers van software en/of hardware en verkopen ook geen producten van de leveranciers. Wij hebben geen enkele voorkeur voor een of meerdere software oplossingen en maken ook geen gebruik van "voorkeursleveranciers". Uiteraard kijken wij wel kritisch naar de kwaliteit van software en diensten van de leveranciers. Ons belangrijkste doel is om samen met onze klanten de best passende softwaretoepassing te selecteren.

  LUFC keurt nadrukkelijk af dat sommige leveranciers van software en/of hun implementatiepartners "onafhankelijke" diensten aanbieden op het gebied van "LIMS" selectie ondersteuning of URS-training. Het is onmogelijk voor deze partijen om deze diensten onafhankelijk en zonder commerciële interesse aan te bieden.

 • 35+ jaren LIMS & laboratorium projecten
 • LUFC experts hebben meer dan 30 jaren ervaring in het ondersteunen van laboratorium informatie management projecten bij laboratoria in vrijwel elk marktsegment. Dit is een grote hoeveelheid ervaring die ook beschikbaar is voor uw project.

 • 60+ succesvol afgeronde projecten in meeste marktsegmenten
 • LUFC heeft de laatste 15 jaren meer dan 60 projecten ondersteund en succesvol afgerond.

  Uw project zou de volgende kunnen zijn.

  Aarzel niet contact met ons op te nemen om uw situatie met ons te bespreken. 

 • Tevreden klanten
 • Onze klanten herkennen en waarderen onze toegevoegde waarde tijdens alle afzonderlijke onderdelen van het project. Onze rol in het project kan worden aangepast aan uw specifieke behoefte. Wij gaan zorgvuldig om met uw budget en zullen altijd uw eigen mensen trainen en inzetten voor projectwerkzaamheden indien dat effectief en efficiënt is.

 • Ondersteunen alle onderdelen van het project
 • LUFC kan alle onderdelen van het project ondersteunen, van business- en werkproces analyse, verzamelen en vertalen naar en documenteren van "LIMS" eisen/wensen, begeleiden van leverancier-selectietraject en tenslotte de supervisie van de implementatie.

 • Flexibele resultaatgerichte aanpak
 • LUFC's project aanpak is resultaatgericht. De procedure kan altijd worden aangepast aan uw specifieke situatie. Het behalen van het beste projectresultaat is altijd primair.

 • Project ondersteuning op locatie en op afstand
 • LUFC kan zijn diensten zowel op locatie als ook op afstand leveren. Vaak is het een mix van beiden. Als gevolg van Covid-19 heeft LUFC inmiddels al meerdere selectieprojecten volledig op afstand uitgevoerd, zonder dat daarbij kwaliteitsverlies optreedt.
  Support & advies op afstand kan zelfs kosten verlagend werken.

 • LIMS selectie-project training
 • LUFC verzorgt op aanvraag praktische LIMS selectie projecttraining en -workshops. Tijdens deze training/workshop wordt LUFC's kennis en ervaring overgedragen en helpen wij u op weg om meer zelfstandig een kwalitatief hoogstaand selectietraject te kunnen opzetten en uitvoeren. Deze training/workshop kan worden ingezet aanvullend aan een support & adviestraject op afstand of daar volledig los van staan.

  KLM

  LUFC (Louis Uunk) en ik hebben nauw samengewerkt tijdens een LIMS leverancier selectie project. Ik ben onder de indruk van zijn expertise, kennis en energie in dit project. Louis levert professioneel advies van hoog niveau en daarnaast kwalitatieve ondersteunende documentatie. Hij is heel scherp op details en kent de LIMS markt heel goed. Naast zijn ervaring is hij ook een vriendelijk persoon en gemakkelijk om mee te werken. Iemand die de goede vragen op het juiste moment stelt.

  Ingrid Timmermans

  Head Quality Assurance & Control
  KLM Catering Services Schiphol

Onze klanten over ons:

KWR

"LUFC LabConsultants (Louis Uunk) is van grote waarde geweest bij de selectie van ons LIMS/ELN. Zijn hulp, kennis en ervaring op dit gebied hebben er aan bijgedragen dat we een goed beeld hebben gekregen van wat we in ons kennisinstituut en laboratorium voor wensen en eisen stellen aan een LIMS. Hij heeft er ook zorg voor gedragen dat wij voldoende kritisch naar onze processen en procedures hebben gekeken en heeft dit vervolgens vastgelegd in een URS. Tot slot heeft Louis bij de selectie van een LIMS-leverancier, zonder dat hij zijn voorkeur liet blijken, maar wel wijzend op de verschillen en wat dit betekent, ons uitstekend begeleid. Ik raad iedereen aan die een nieuw LIMS wil implementeren en hier zelf nauwelijks ervaring mee heeft, om Louis te benaderen."

Ronald Italiaander

Laboratorium Manager Microbiologie
KWR Water Research Instituut

WLN

"WLN heeft LUFC LabConsultants (Louis Uunk) in de arm genomen in haar traject teneinde te komen tot een keuze van een nieuw LIMS. De vraag hierbij was welk systeem in de markt het beste past bij de eisen en wensen van WLN en of dit LIMS het huidige LIMS adequaat kan vervangen. Het gehele traject is uitstekend door Louis begeleid waarbij vooral de LabInfoScan en het opstellen van de URS specificaties waardevolle aanvullingen in het traject zijn geweest. Daarnaast is zijn kennis van de markt waardevol gebleken bij de evaluaties van de door de leveranciers ingeleverde URS respons en de door hen verzorgde demo's. Daarmee is WLN in staat geweest een gefundeerde keuze te maken in het LIMS traject."


Jan van der Kooi

Laboratorium Manager
WLN

NKI

"In 2017 hebben we Louis Uunk van LUFC LabConsultants gevraagd om ons te begeleiden bij de selectie van een Laboratorium Informatie Management Software pakket. Deze begeleiding bestond uit drie onderdelen: een LabInfoScan (in kaart brengen van lopende en gewenste processen), het opstellen van een URS en de uiteindelijke selectie van een pakket. Wij hebben deze begeleiding erg nuttig gevonden. Er zijn veel software pakketten te koop en doordat Louis Uunk ervaring heeft op het gebied van het uitvoeren van laboratorium werkzaamheden en LIMS, begrijpt hij de lab processen en is hij in staat om een geschikte “short-list” van leveranciers te maken.
Planningen en afspraken worden nagekomen en het is heel fijn dat je bij deze belangrijke selectie wordt bijgestaan door een expert."Hilde Rosing

Laboratorium Team Leider
Nederlands Kanker Instituut
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

BaseClear

LUFC LabConsultants (Louis Uunk) heeft BaseClear in 2022 intensief begeleid tijdens een LIMS selectie traject. Door middel van een grondige aanpak is het verbeterpotentieel in onze werkprocessen in kaart gebracht (LabInfoScan) en met de kennis en ervaring van LUFC vertaald naar een TO-BE situatie en gedegen uitgewerkte URS. Met hulp van LUFC is een long list samengesteld en heeft BaseClear via een helder, onafhankelijk en goed onderbouwd adviestraject een LIMS geselecteerd die aan onze eisen en wensen voldoet. Op alle stappen in het project is de begeleiding, methodiek, kennis, ervaring en het advies van LUFC voor ons van grote toegevoegde waarde geweest en is, mede dankzij de goede inbreng van Louis, het project binnen de gestelde tijdslijn afgerond. De communicatie en samenwerking met Louis is gedurende het project als zeer prettig en constructief ervaren. Aan organisaties die een LIMS selectie traject gaan starten en onvoldoende kennis en ervaring op dit gebied in huis hebben raad ik de hulp van LUFC dan ook van harte aan.

Jan Peter Heutink

Interim Manager Microbiologie & Sanger Sequencing
BaseClear

Vaak gestelde vragen & antwoorden

Is LUFC LabConsultants leverancier-onafhankelijk?

LUFC is 100% leverancier-onafhankelijk. Wij werken op geen enkele wijze voor leveranciers van software en/of hardware en verkopen ook geen producten van de leveranciers. Wij hebben geen voorkeur voor een of meerdere software oplossingen en maken ook geen gebruik van "voorkeursleveranciers". Uiteraard kijken wij wel kritisch naar de kwaliteit van software en diensten van de leveranciers. Ons belangrijkste doel is om samen met onze klanten de best passende softwaretoepassing te selecteren. De keuze ligt bij u, de klant, LUFC zal wel ervoor zorgdragen dat uw keuze gebaseerd is op de juiste informatie en goede gronden.

Heeft LUFC LabConsultants een voorkeur voor bepaalde LIMS-LES-ELN-SDMS leveranciers?

Wij hebben geen voorkeur voor een of meerdere software oplossingen en maken ook geen gebruik van "voorkeursleveranciers". Uiteraard kijken wij wel kritisch naar de kwaliteit van software en diensten van de leveranciers, dit in relatie tot uw eisen en wensen. LUFC zal u tijdens het traject bewust maken van verschillen tussen software van verschillende leveranciers en tevens tussen verschillende implementatie methodieken en aanpakken. Hiermee kunt u uw eigen beslissing nemen ten aanzien van het belang van de verschillende factoren, in relatie tot uw eigen situatie.

Wat bedoeld u met "LIMS"?
Ondersteund LUFC ook ELN, LES, SDMS selectie projecten?

Met de afkorting "LIMS" bedoelen wij een "Laboratory Informatie Management Systeem" in de brede zin. Dit bevat alle commercieel verkrijgbare software systemen met de diverse afkortingen, zoals (QC)LIMS, ELN, LES, LIS, SDMS etc. LUFC kijkt samen met u wat, op basis van uw eisen en wensen en LUFC's kennis en ervaring, de beste software systemen zijn en nemen dan kandidaat-leveranciers op in de "longlist" die dat kunnen leveren.

Welke rollen kan LUFC LabConsultants tijdens de diverse stadia van het project invullen?

LUFC's LIMS Experts kunnen een aantal verschillende rollen invullen. Dit is afhankelijk van de behoefte van de klant en alleen indien de leverancier-onafhankelijkheid kan worden gewaarborgd.
Rollen die LUFC in kan vullen:

 • Business Analist
 • Expert inventarisatie en documentatie "LIMS" eisen en wensen (URS, RFI, RFP)
 • Laboratorium workflow & efficiëntie consultant
 • LIMS selectie expert / project manager
 • LIMS implementatie project manager (alleen voor het lab)
 • LIMS expert (op afstand & "op aanvraag")
 • Stuurgroep lid (LIMS project adviseur)

Welke projecten neemt LUFC aan?

LUFC LabConsultants neemt projecten aan die ondersteuning benodigen op expert-niveau. Aangezien wij 100% leverancier-onafhankelijk zijn en willen blijven, werken wij alleen voor "eindklanten (laboratorium)" en niet voor leveranciers van software en/of hardware. Onze focus ligt bij project support & training van laboratorium informatie management software selectie projecten en eventuele project-supervisie van daaropvolgende implementatie.

Worden de laboratorium medewerkers bij het "LIMS" selectie en implementatie project betrokken?

Een "LIMS" selectie en -implementatie project kan alleen succesvol worden indien de laboratorium medewerkers (project-groep) actief bij het project betrokken zijn. Vooral tijdens de voorbereidingsfase en URS fase is een actieve samenwerking tussen de eindgebruikers in de projectgroep en LUFC's LIMS expert noodzakelijk teneinde de gebruikers eisen en wensen goed te kunnen inventariseren.