Press for English KLik voor Nederlands
LUFC Logo
LUFC LabConsultants
LIMS Selectie Support en Training

LIMS Selectie en Implementatie Project

Wanneer kunt u het best welk type consultant inhuren!

 

Een gemiddeld laboratorium zal niet vaker dan eens in de 10 tot 15 jaar een nieuw LIMS selecteren en implementeren. Daarom heeft een laboratorium beperkte (recente) ervaring met het uitvoeren van zo'n complex project. Een externe consultant met de juiste kennis en ervaring kan een meerwaarde leveren teneinde dit project tot een goed einde te brengen. Het is echter van groot belang om het juiste type consultant in te huren voor een selectie en/of implementatieproject. Het (Engelstalige) artikel gaat in op de verschillende types consultant en waarom de een voor een bepaald stadium in het project geschikte kan zijn dan de ander.
Wat is het belang van leverancier-onafhankelijkheid in elk stadium van het project?

 

LIMS Project - Where to go for advice

Klik op de link om het pdf document te openen!

Onze klanten over LUFC LabConsultants:

KWR

"LUFC LabConsultants (Louis Uunk) is van grote waarde geweest bij de selectie van ons LIMS/ELN. Zijn hulp, kennis en ervaring op dit gebied hebben er aan bijgedragen dat we een goed beeld hebben gekregen van wat we in ons kennisinstituut en laboratorium voor wensen en eisen stellen aan een LIMS. Hij heeft er ook zorg voor gedragen dat wij voldoende kritisch naar onze processen en procedures hebben gekeken en heeft dit vervolgens vastgelegd in een URS. Tot slot heeft Louis bij de selectie van een LIMS-leverancier, zonder dat hij zijn voorkeur liet blijken, maar wel wijzend op de verschillen en wat dit betekent, ons uitstekend begeleid. Ik raad iedereen aan die een nieuw LIMS wil implementeren en hier zelf nauwelijks ervaring mee heeft, om Louis te benaderen."


Ronald Italiaander

Laboratorium Manager Microbiologie
KWR Water Research Instituut

WLN

"WLN heeft LUFC LabConsultants (Louis Uunk) in de arm genomen in haar traject teneinde te komen tot een keuze van een nieuw LIMS. De vraag hierbij was welk systeem in de markt het beste past bij de eisen en wensen van WLN en of dit LIMS het huidige LIMS adequaat kan vervangen. Het gehele traject is uitstekend door Louis begeleid waarbij vooral de LabInfoScan en het opstellen van de URS specificaties waardevolle aanvullingen in het traject zijn geweest. Daarnaast is zijn kennis van de markt waardevol gebleken bij de evaluaties van de door de leveranciers ingeleverde URS respons en de door hen verzorgde demo's. Daarmee is WLN in staat geweest een gefundeerde keuze te maken in het LIMS traject."


Jan van der Kooi

Laboratorium Manager
WLN

NKI

"In 2017 hebben we Louis Uunk van LUFC LabConsultants gevraagd om ons te begeleiden bij de selectie van een Laboratorium Informatie Management Software pakket. Deze begeleiding bestond uit drie onderdelen: een LabInfoScan (in kaart brengen van lopende en gewenste processen), het opstellen van een URS en de uiteindelijke selectie van een pakket. Wij hebben deze begeleiding erg nuttig gevonden. Er zijn veel software pakketten te koop en doordat Louis Uunk ervaring heeft op het gebied van het uitvoeren van laboratorium werkzaamheden en LIMS, begrijpt hij de lab processen en is hij in staat om een geschikte “short-list” van leveranciers te maken. Planningen en afspraken worden nagekomen en het is heel fijn dat je bij deze belangrijke selectie wordt bijgestaan door een expert."

Hilde Rosing

Laboratorium Team Leider
Nederlands Kanker Instituut
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Laboralab

"LUFC LabConsultants (Louis Uunk) heeft Laboralab (onderdeel van de VanDrie groep) begeleid bij de selectie van een nieuw LIMS. Hij is van grote waarde geweest bij het in kaart brengen van onze processen en de eisen en wensen voor een nieuw LIMS. Hij heeft dit gedocumenteerd middels een LabInfoScan en een URS, waarmee we de selectie efficiënt hebben kunnen uitvoeren. Tijdens de selectie is zijn kennis van de markt waardevol geweest bij onze evaluaties van zowel de leverancier respons op onze URS als van de demonstraties.
Ik kan het iedereen aanbevelen die het traject van een selectie van een nieuwe LIMS ingaat."


Auke Scheepstra

Laboratorium Manager
Labora Laboratorium
VanDrie Groep